ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αναφορά Ανάρμοστης Συμπεριφοράς

Η ManDynamic είναι υποχρεωμένη βάση νόμου να προσφέρει τη δυνατότητα Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να αναφέρουν οποιαδήποτε περιστατικά, περιπτώσεις και ανησυχίες, όταν είναι προφανές ότι μια συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες της εταιρίας.
Mπορεί να υποβάλει μια κατάθεση ή μία υποβολή καταγγελίας, ένας πελάτης, ένας μόνιμος απασχολούμενος, ένας εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης.
Δεν υπάρχει καμία διαφορά για το ποιος κάνει την καταγγελία αλλά, η αξιοπιστία και η σοβαρότητα της και πώς αυτή σχετίζεται με την εταιρία μας.

Η Διαδικασία Αναφοράς Ανάρμοστης Συμπεριφοράς εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η ManDynamic αποδεικνύει πως λειτουργεί με ηθική, με ακεραιότητα και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της , καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σε περίπτωση που θα θέλατε να αναφέρετε κάποιο θέμα που αφορά μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας εδώ.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης