ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προσωρινή απασχόληση,οφέλη και γεγονότα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η προσωρινή απασχόληση καταφύγιο ανέργων και νέων

Πάνω από το 30% των ευκαιριών μετατρέπονται σε μόνιμες συνεργασίες, ανάλογα με την ορθότητα της επιλογής του εργαζομένου για τη συγκεκριμένη θέση και με τις ανάγκες του εργοδότη

Δέκα χιλιάδες νέοι, στην πλειονότητά τους άνεργοι απόφοιτοι λυκείου που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία, αξιοποιούν καθημερινά τον θεσμό της προσωρινής απασχόλησης για εργασία ως 16 μήνες. 

Πρόκειται, σε ποσοστό 80% για νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες δημιουργούνται για να καλυφθούν εποχιακές ανάγκες των επιχειρήσεων, να δρομολογηθούν έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό ή να αναπληρωθούν μόνιμοι υπάλληλοι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ετησίως, πάνω από το 30% αυτών των ευκαιριών μετατρέπονται σε μόνιμες συνεργασίες, ανάλογα με την ορθότητα της επιλογής του εργαζομένου για τη συγκεκριμένη θέση και τις ανάγκες του εργοδότη. 

Τα στοιχεία της Ενωσης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ΕURΟCΙΕΤΤ δείχνουν ότι στη χώρα μας η ευέλικτη εργασία έχει χαμηλό βαθμό διείσδυσης- μόλις το 0,2% του εργατικού δυναμικού- και ταυτοχρόνως σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις υψώνει τώρα «ασπίδα προστασίας» σε όσους επιλέγουν την προσωρινή απασχόληση. Δείκτης... ελπίδας για την παραπέρα ανάπτυξή της είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (1,7%) και το ποσοστό της Αγγλίας- το υψηλότερο στην Ευρώπη- που υπερβαίνει σταθερά το 4% στο σύνολο των εργαζομένων. 

Κάλυψη αναγκών 

Η προσωρινή απασχόληση αφορά σε κάλυψη επειγουσών αναγκών, δεν είναι σε καμία περίπτωση μερική απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις θέσεις εργάζονται ως 16 μήνες και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το μόνιμο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αμείβονται με, τουλάχιστον, το ελάχιστο των αποδοχών που ορίζονται σε αυτές. Το πακέτο των παροχών γίνεται περισσότερο ελκυστικό στις περιπτώσεις πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού με συγκεκριμένες δεξιότητες. Επιπλέον, για τους προσωρινά απασχολούμενους διασφαλίζεται η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Χρήση της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης μπορούν να κάνουν μόνον ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι οι δημόσιοι φορείς.

Οι αδειοδοτημένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) αναλαμβάνουν την επιλογή των εργαζομένων για λογαριασμό της επιχείρησης που είναι πελάτης τους.

Οι ΕΠΑ είναι οι άμεσοι εργοδότες, ενώ η εταιρεία-πελάτης είναι ο έμμεσος εργοδότης, στον οποίο παραχωρείται μερικώς το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή η διοίκηση του εργαζομένου. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα με τον νόμο 2956/2001, αναζητούν, επιλέγουν, αξιολογούν και προσλαμβάνουν τον εργαζόμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παραλλήλως, ενημερώνουν τον υποψήφιο για τη φύση της εργασίας που του προτείνεται και εφόσον κριθεί αναγκαίο αναλαμβάνουν την κατάρτισή του. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα και τις άδειες, όπως αυτές προκύπτουν από τον έμμεσο εργοδότη. 

Η τελική απόφαση 

Η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί ο νέος υπάλληλος έχει την τελική απόφαση για την πρόσληψή του, λαμβάνει γνώση της σύμβασης, φροντίζει να έχει χώρους που πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, καθοδηγεί καθημερινά τον εργαζόμενο σε θέματα εργασίας, καθορίζει το πρόγραμμα των υπερωριών και δηλώνει ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα. 

Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη θέση που ταιριάζει στα προσόντα τους, προσλαμβάνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την εξεύρεση της θέσης και υπογράφουν τη σχετική σύμβαση. Στην πραγματικότητα, η προσωρινή απασχόληση αφορά μια τριμερή σχέση εργασίας μεταξύ του εργαζομένου, της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία και της επιχείρησης στην οποία θα εργαστεί ο νέος υπάλληλος. 

Οι λόγοι της πρόσληψης 

Η ΚΑΛΥΨΗ εποχικών αναγκών είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι Έλληνες εργοδότες προσλαμβάνουν υπαλλήλους προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα με έρευνα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 41.000 εργοδότες, μεταξύ αυτών και αντιπροσωπευτικό δείγμα 795 Ελλήνων. 

Η ηλικιακή κατανομή 

Το 45% των προσωρινά απασχολούμενων είναι ηλικίας κάτω των 45 ετών, των οποίων η προηγούμενη εργασιακή κατάσταση ήταν η... ανεργία. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ενωσης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και Στελέχωσης Επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με αυτά, το 63% όσων επιλέγουν την προσωρινή απασχόληση είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο- ΙΕΚ), ενώ το 31% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και συγκεκριμένες δεξιότητες. Η διάρκεια απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ ενός και τριών μηνών για το 42% των εργαζομένων. Το 22% των υπαλλήλων εργάζεται μέχρι έναν μήνα, ενώ το 36% υπογράφει σύμβαση διάρκειας άνω των τριών μηνών. Σημειώνεται ότι στη Σουηδία μόνο το 2% απασχολείται για έναν μήνα και το 75% πάνω από τρεις μήνες. 

Οι γυναίκες έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στην επιλογή της προσωρινής απασχόλησης. Αποτελούν το 54% του συνόλου των απασχολουμένων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Φιλανδία είναι 66% και στην Αυστρία μόλις 20%. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί την πρώτη εργασιακή εμπειρία για χιλιάδες άνεργους νέους. Το 90% των απασχολουμένων ήταν άνεργοι και το 70% δεν είχε προηγούμενη προϋπηρεσία. 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, το 45% είναι νέοι ως 25 ετών, εκ των οποίων το 8% δεν υπερβαίνει το 21ο έτος. Το 30% των υπαλλήλων προσωρινής απασχόλησης έχει ηλικία 26 ως 30 ετών, το 21% κυμαίνεται μεταξύ 31 ως 45 και μόνον το 4% έχει ηλικία άνω των 45 ετών. Το ποσοστό αυτό είναι το μικρότερο στην Ευρώπη.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης