ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βάση ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας, για τον μήνα Μάιο 2021 οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή/και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.

Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να μας αποστείλετε e-mail για τους εργαζομένους, για τους οποίους επιθυμείτε να προβείτε σε άρση αναστολής ή σε αποχώρηση αυτών  εφόσον δεν θα συνεχίσουν να εργάζονται.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!