ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαδικασία και ποιότητα διαχείρησης

Η διαδικασία των εργασιών μας εκφράζεται με:

α) την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πελάτη ως προς τη στελέχωση της επιχείρησής του σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να καλύπτεται πάντα το ωράριο λειτουργίας του
β) την κατάρτιση πλήρους Φακέλου, ο οποίος αποδίδεται στον Πελάτη, είναι πάντα αναδιοργανωμένος και περιλαμβάνει τις Βεβαιώσεις Αποδοχών, τις Ατομικές Συμβάσεις του Προσωπικού, τα Συμφωνητικά, τον Πίνακα Προσωπικού – πάντα επικαιροποιημένο με τις αιφνιδιαστικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν – και το Τιμολόγιο
γ) την έγκαιρη ηλεκτρονική αποστολή της κάθε Τροποποίησης στο ΕΡΓΑΝΗ και την άμεση ενημέρωση του Φακέλου του Πελάτη
δ) τη σωστή εξαγωγή της μισθοδοσίας και την αποστολή ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ των ΑΠΔ στο τέλος του μήνα. Στον Πελάτη στέλνονται αντίστοιχα οι Βεβαιώσεις Αποδοχών των εργαζομένων 
ε) την παρακολούθηση και τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την Ασφάλιση και Απασχόληση των Εργαζομένων.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης