ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γιατί να μισθώσετε το προσωπικό σας;

Eκμίσθωση προσωπικού

Ο δανεισμός εργαζομένων αποτελεί μια νέα ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Ως προσωρινή απασχόληση ορίζεται η εργασία η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης), για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από μισθωτό ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης