Γιατί να μισθώσετε το προσωπικό σας;

Eκμίσθωση προσωπικού


Ο δανεισμός εργαζομένων αποτελεί μια νέα ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Ως προσωρινή απασχόληση ορίζεται η εργασία η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης), για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από μισθωτό ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.