ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Stress Management. Γρήγορες τεχνικές μείωσης του εργασιακού άγχους!

Η διαχείριση του άγχους τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στα άτομα και όχι στις επιχειρήσεις. 
Όμως, το κλειδί για την πρόληψη του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων βρίσκεται στην επιχείρηση και στη διαχείριση της εργασίας. 
Η πρόληψη των συνεπειών του εργασιακού άγχους είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση μετά την εμφάνισή τους.

Multitasking Stressed Business Woman in Office Work Place. Vector illustration

Μερικά αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους είναι τα εξής:

 • η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • η σαφής περιγραφή της εργασίας.
 • η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιμετώπισή τους.
 • η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων.
 • η κατανόηση των παραγόντων άγχους εκτός του χώρου εργασίας.
 • η ανταπόκριση του φόρτου εργασίας στις δυνατότητες και τους πόρους έκαστου εργαζομένου.
 • η οργάνωση σεμιναρίων & εκπαίδευση των εργαζομένων από ειδικούς στη διαχείριση του άγχους.
 • ο σχεδιασμός των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρα.
 • ο σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων.
 • η παροχή ευκαιριών για κοινωνική αλληλεπίδραση, και
 • η αποφυγή αμφιβολιών σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας; 
Καταρχήν, θα πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι η πηγή του άγχους στη δουλειά μας ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.
Αν καταλήξουμε τελικά ότι το άγχος δεν οφείλεται σε αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην καριέρα μας αλλά απέναντι στη δουλειά μας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις στο καθημερινό μας πρόγραμμα ώστε να μειώσουμε τα επίπεδα του άγχους

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης