Ετικέτα - Ιδιωτικός Τομέας

Η Καθαρά Δευτέρα στον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι αργία; Τι ισχύει.

H Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την ημέρα αυτή, είναι ελεύθερη η λειτουργία των επιχειρήσεων και νόμιμη η απασχόληση των μισθωτών. Όσοι  απασχοληθούν την Καθαρά Δευτέρα δεν δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους και θα λάβουν μόνο τις συνήθεις καταβαλλόμενες αποδοχές τους.   Όσοι  μισθωτοί δεν προσέλθουν στην εργασία τους κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται να λάβουν αποδοχές. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου  με ΣΣΕ ή ΔΑ (όπου υπάρχουν ακόμη) ή [...]

Διαβάστε περισσότερα…