ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Area Manager, Εταιρεία Ειδών Καφέ, Πάτρα

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD23492

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 50.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά Area Manager εκ μέρους Εταιρείας Ειδών Καφέ στην περιοχή της Πάτρας.

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη επικερδών στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης με σκοπό τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης επιτυχίας
 • Καθορισμός προτύπων και στόχων για διαφορετικά καταστήματα και τμήματα
 • Βελτίωση και επίβλεψη λειτουργιών προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
 • Καθοδήγηση ομάδας διευθυντών καταστήματος με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία και την επίτευξη στόχων
 • Συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καταστήματα είναι επικερδή και παραμένουν εντός προϋπολογισμού
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις πολιτικές της εταιρείας και τις οδηγίες λειτουργίας
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων παρέχοντας δημιουργικές και πρακτικές λύσεις
 • Αξιολόγηση επιδόσεων με χρήση βασικών δεικτών μέτρησης και αντιμετώπιση προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση
 • Υποβολή εκθέσεων στην ανώτερη διοίκηση σχετικά με την πρόοδο και διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν
 • Παροχή βοήθειας στην ανώτερη διοίκηση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε επεκτάσεις ή εξαγορές

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέση υπευθύνου στον τομέα χονδρεμπορίου ποτών
 • Γνώση δεικτών μέτρησης και αρχών αξιολόγησης των επιδόσεων
 • Πλήρης κατανόηση του τρόπου βελτίωσης των λειτουργιών καταστήματος και των προτύπων επιτυχίας
 • Βασικές γνώσεις λογισμικού ERP
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες - ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επιχειρηματική διορατικότητα με στρατηγικό προσανατολισμό
Παροχές:
 • Μισθός - Ασφάλιση
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο - Εταιρική συσκευή κινητής τηλεφωνίας
 • Bonus επίδοσης
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook