ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διευθυντής Καταστήματος, Super Market, Ρόδος

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD23977

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 50.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά Διευθυντή Καταστήματος εκ μέρους super market, στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο. Αρμοδιότητες:
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών για την διεύρυνση του πελατολογίου μας, της κίνησης στα καταστήματα και τη βελτίωση της κερδοφορίας
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων μέσω της εκπαίδευσης, παρακίνησης, καθοδήγησης και παροχής feedback στους πωλητές
 • Διασφάλιση υψηλών επιπέδων ικανοποίησης πελατών παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες
 • Πλήρης διαχείριση καταστήματος και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες
 • Διατήρηση του καταστήματος σε εξαιρετική κατάσταση και τήρηση των προτύπων οπτικής προβολής προϊόντων
 • Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αγοραστικές τάσεις, τις ανάγκες των πελατών, τα κέρδη κλπ.
 • Υποβολή προτάσεων καινοτόμων ιδεών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου της αγοράς
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων του προσωπικού προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη εκπαίδευσης και ανάπτυξη δρόμων επαγγελματικής καριέρας
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με το προσωπικό ή τους πελάτες (παράπονα, διαμαρτυρίες κλπ.)
 • Υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς και υψηλών επιδόσεων
 • Πρόσθετα καθήκοντα διευθυντή καταστήματος αναλόγως αναγκών
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Αποδεδειγμένη επιτυχημένη εμπειρία ως υπεύθυνος λιανικών πωλήσεων
 • Ισχυρές ηγετικές δεξιότητες και επιχειρηματικός προσανατολισμός
 • Δεξιότητες διαχείρισης πελατών
 • Αξιόλογη οργανωτική δεξιότητα
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
Παρέχονται:
 • Μισθός & Bonus Παραγωγικότητας
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης απασχόληση
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook