ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εργοδηγός/Υπεύθυνος Κατασκευαστικών Έργων, Κατασκευαστική Εταιρία, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD17469

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της εκμίσθωσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά Εργοδηγό/Υπεύθυνο Κατασκευαστικών Έργων εκ μέρους Κατασκευαστικής Εταιρίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Αρμοδιότητες:
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση κατασκευαστικών έργων από τη σύλληψη μέχρι και την ολοκλήρωσή τους
 • Σε βάθος επιθεώρηση του έργου για προγραμματισμό των παραδοτέων και εκτίμηση του κόστους
 • Επίβλεψη όλων των κατασκευών εντός και εκτός εργοταξίου προς τον σκοπό παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς κατασκευών και ασφαλείας
 • Συντονισμός και καθοδήγηση εργατών και υπεργολάβων
 • Επιλογή εργαλείων, υλικών και εξοπλισμού και παρακολούθηση αποθεμάτων
 • Επίτευξη συμβατικών όρων επίδοσης
 • Επιθεώρηση της προόδου των εργασιών σε καθημερινή βάση
 • Προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων αναφορικά με την κατάσταση του έργου
 • Εκ των προτέρων προγραμματισμός για την αποφυγή προβλημάτων και επίλυση όσων ανακύπτουν
 • Διαπραγμάτευση των όρων συμφωνιών, σύνταξη σχεδίων συμβάσεων και λήψη αδειών
 • Ανάλυση, διαχείριση και μετριασμός κινδύνων
 • Διασφάλιση της τήρησης των προτύπων ποιότητας στις κατασκευές και της χρήσης των ορθών τεχνικών κατασκευής
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο μηχανικού Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ
 • Δυνατότητα αποπεράτωσης έργου χωρίς συνεχή καθοδήγηση
 • Γνώση χρήσης γεωδαιτικού σταθμού, χωροβάτη ή gps
 • Γνώσεις σύνταξης προμέτρησης & προϋπολογισμού έργου
 • Γνώση χρήσης προγράμματος Project Management
 • Γνώση χρήσης AutoCad
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 Παροχές:
 • Ανταγωνιστικός Μισθός
 • Πλήρης Ασφάλιση
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης