ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Συντηρητής, Βιομηχανία, Γιαννιτσά Ν. Πέλλας

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD17860

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά Συντηρητή, εκ μέρους εταιρείας παραγωγής, στα Γιαννιτσά, Ν. Πέλλας. Αρμοδιότητες:
 •  Διασφάλιση της τεχνικής διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του εξοπλισμού και των υποδομών του εργοστασίου, για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής και την εκτέλεση της παραγωγής χωρίς διακοπή
 •  Οργάνωση και εκτέλεση με επιτυχία εργασιών συντήρησης (προληπτικής/έκτακτης) των διαφόρων μηχανημάτων (μηχανικών, ηλεκτρικών, πνευματικών, υδραυλικών, κλπ.) και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης και τις έκτακτες ανάγκες της παραγωγής
 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας και συμμόρφωση με τα ασφαλή συστήματα εργασίας
 • Διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Απαραίτητα προσόντα:
 •  Απόφοιτος σχολής Μηχανολογίας/ Αυτοματισμού/ Ηλεκτρολογίας
 •  Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών είναι απαραίτητη
 •  Γνώση Η/Υ είναι απαραίτητη
 •  Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 •  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με ευελιξία, θετική προσέγγιση και έμφαση στη λεπτομέρεια.
 •  Νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας
 •  Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικότητα και πρωτοβουλία
 • Όρεξη και διάθεση για εργασία σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία
Παροχές:
 • Μισθός
 • Bonus
 • Ασφάλιση
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook