ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Βοηθός Λογιστή, Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, Αθήνα

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD17761

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της εκμίσθωσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά Βοηθό Λογιστή εκ μέρους Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων με έδρα το κέντρο της Αθήνας. Η θέση: Ο  κάτοχος της θέσης ασχολείται με τη διαχείριση του Μητρώου Παγίων, τις καταχωρήσεις των διαφόρων παραστατικών καθώς και τις διάφορες λειτουργίες του Λογιστηρίου. Αρμοδιότητες:
 • Μητρώο Παγίων
  • Διαχείριση, ενημέρωση και συμφωνία με το γενικό λογιστήριο
  • Συντήρηση εφαρμογής στο ERP
  • Φυσικές απογραφές & συμφωνία με το μητρώο
  • Δημιουργία νέων παγίων, προσθήκες, πωλήσεις, καταστροφές, διαγραφές
  • Δημιουργία πινάκων παγίων τέλους χρήσης
  • Ενημέρωση συντελεστών αποσβέσεων
  • Υπολογισμός μηνιαίων αποσβέσεων & έλεγχοι υπολογισμών
  • Εξαγωγή στοιχείων, δημιουργία περιοδικών και ad hoc αναφορών
 • Καταχωρήσεις παραστατικών με βάση την εταιρική διαδικασία
 • Καταχωρήσεις τιμολογίων εξόδων στο ERP
 • Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών
 • Συμμετοχή στη διαδικασία μηνιαίου κλεισίματος Λογιστηρίου
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Διάφορα Projects του τμήματος
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο
 • Βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Γνώση λογιστικών εφαρμογών ERP / SOFT1 κατά προτίμηση
 • Καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητές ικανότητες:
 • Επαγγελματική ηθική
 • Ικανότητες οργάνωσης
 • Συνεργασία και ομαδική εργασία
 • Παρατηρητικότητα και ακρίβεια
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Εργασία υπό συνθήκες πίεσης
 • Επίλυση προβλημάτων
Παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό ωράριο
 • Σταθερό εργασιακό περιβάλλον
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης