ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπάλληλος Γραφείου, Εταιρεία, Ηρακλείο Κρήτης

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD19515

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους. Η MANDYNAMIC αναζητά υπάλληλο γραφείου, εκ μέρους εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Αρμοδιότητες:
 • Ανάλυση των προκηρύξεων και των αναγκών τους
 • Καθημερινή ενημέρωση και αποδελτίωση διακηρύξεων προμήθειας από τον δημόσιο τομέα & έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
 • Προετοιμασία και συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση της πρότασης
 • Επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές, σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Tήρηση αρχείου συμμετοχής σε διαγωνισμούς
 • Παρακολούθηση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Γνώση διαγωνισμών μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση των MS Office
 • Ευχέρεια γραπτού λόγου
 • Συνεργασία & ομαδικότητα
 • Συνέπεια & επαγγελματισμός
 • Περιποιημένη εμφάνιση & ευγένεια
Παροχές:
 • Ασφάλιση
 • Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτική εξέλιξης
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook