ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπάλληλος Γραφείου Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, Βιομηχανία Τροφίμων, Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD23624

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Η MANDYNAMIC αναζητά υπάλληλο γραφείου τμήματος ποιοτικού ελέγχου εκ μέρους βιομηχανίας τροφίμων στην Κομοτηνή. Αρμοδιότητες:
 • Εξυπηρέτηση απαιτήσεων πελατών εξωτερικού.
 • Εφαρμογή και έλεγχος υλοποίησης των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των πελατών
 • Συμμέτοχή στην τήρησης Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής (GΜΡ) και Υγιεινής Πρακτικής (GΗΡ)
 • Συμμέτοχή στην τήρηση  του Συστήματος IFS FOOD μέσω της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Έλεγχος εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών και απαιτήσεων.
 • Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις πελατών.
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι. (χημικός μηχανικός, τεχνολόγος τροφίμων, γεωπόνος)
 • Εξοικείωση με τα πρότυπα ποιότητας και τους κανονισμούς ασφάλειας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP, MS Office)
 • Ικανότητες επικοινωνίας, ελέγχου και  διαχείρισης αλλαγών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 • Ευγενική και ευχάριστη  προσωπικότητα
Παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Επαγγελματικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις εργασίας
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook