ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ποιοί είμαστε – ιστορικό

Η MANDYNAMIC δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πάντα προς το κοινό όφελος εργαζομένων και πελατών. Οι αξίες οι οποίες μας διακρίνουν και οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων είναι η αποτελεσματικότητα, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, η συνέπεια στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών μας, η εμπιστοσύνη και η ακεραιότητα στις επαγγελματικές μας σχέσεις, ο σεβασμός στον πελάτη αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό που διαχειριζόμαστε. Η αποτελεσματικότητα της MANDYNAMIC οφείλεται στην τήρηση των βασικών μας αρχών οι οποίες είναι η υψηλή ποιότητα τεχνογνωσίας και η επιστημονική εφαρμογή των εργασιακών νόμων.
Η MANDYNAMIC έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων εργαζομένων, με τη συνεχή εύρεση νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, μέσα από εξειδικευμένες εφαρμογές διαδικασιών και ενδελεχή έρευνα στην αγορά εργασίας.
Πλήθος εταιρειών/εργοδοτών έχουν διασφαλίσει την τοποθέτηση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού στις θέσεις που τους αφορούν, κατόπιν ανάδειξης της μεγάλης πλατφόρμας βιογραφικών της MANDYNAMIC, μεγιστοποιώντας κατ’αυτόν τον τρόπο την επιχειρηματικότητά τους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα τους και επιτυγχάνοντας τους επαγγελματικούς στόχους της εκάστοτε επιχείρησης.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης