ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Προκειμένου να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή εσωτερική οργάνωση και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, η MANDYNAMIC ανέπτυξε το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Η τεκμηρίωση του ΣΔΠ της MANDYNAMIC περιλαμβάνει:

α) τις Διεργασίες και Διαδικασίες Διαχείρισης της Ποιότητας, που περιγράφουν όλες τις λειτουργίες της εταιρείας

β) τα Έντυπα που τεκμηριώνουν την εφαρμογή του ΣΔΠ της εταιρείας

γ) τα Αρχεία Ποιότητας της εταιρείας

δ) τις Οδηγίες Εργασιών οι οποίες περιγράφουν με λεπτομερή τρόπο συγκεκριμένες ενέργειες στην εταιρεία.

Το σύνολο των παραπάνω εγγράφων αποτελεί το ΣΔΠ  της εταιρείας, το οποίο ακολουθείται απαράβατα από όλους τους εργαζομένους της MANDYNAMIC.

 Υπευθυνότητα

Η MANDYNAMIC προσφέρει εργασίες της υψηλότερης δυνατής ποιότητας στους πελάτες της, ώστε να επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό η ικανοποίηση των αναγκών τους, μέσα στα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής.

 Ευελιξία, Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εργασιών της και των εσωτερικών λειτουργιών της απαιτείται ο σχεδιασμός και η μέτρηση δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για κάθε διεργασία. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο στοχοθεσίας για την εταιρεία και τεκμηριώνουν την απόδοσή της. Τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους αυτούς υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες το ΣΔΠ παρουσιάζει αδυναμίες και χρίζει αναθεώρησης.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

pioi-imastepioi-images2

IMG_0733Η MANDYNAMIC δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πάντα προς όφελος των πελατών μας.

Οι αξίες οι οποίες μας διακρίνουν και οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων είναι η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, η συνέπεια στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών μας, την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα στις επαγγελματικές μας σχέσεις και ο σεβασμός στον πελάτη και στο ανθρώπινο δυναμικό που διαχειριζόμαστε.

Εξειδικευμένα τμήματα συμβουλευτικών υπηρεσιών εργασιακών, νομικών, λογιστικών και ασφαλιστικών θεμάτων άνευ επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης.
 
Οι συχνές επαγγελματικές διασκέψεις σε συνδιασμό με την λεπτομερή επιστημονική ανάλυση κάθε εργασιακού ζητήματος μας οδηγούν πάντα στα μέγιστα αποτελέσματα εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη επιτυχία σε κάθε συνεργασία.

Δείγμα συνεργατών

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client