ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ελαιοχρωματιστής, Ξενοδοχειακή Μονάδα, Αθήνα, Ν. Αττικής

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD19565

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά ελαιοχρωματιστή εκ μέρους πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στην Αθήνα. Αρμοδιότητες:
 • Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού ελέγχου, παρακολούθηση και συντήρηση των οικοδομικών εγκαταστάσεων
 • Άμεση επέμβαση σε φθορές των οικοδομικών εγκαταστάσεων (αποκατάσταση σε σοβάδες και προετοιμασία επιφανειών, βαφές εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση υγρασιών, τοποθέτηση πλακιδίων, τοποθέτηση γυψοσανίδων, στεγανοποίηση επιφανειών κλπ) και ασφαλής επιδιόρθωση σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του
 • Ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα τον προϊστάμενό του για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον προληπτικό έλεγχο και τις διορθωτικές παρεμβάσεις
 • Εκτέλεση εργασιών ανακατασκευών, μετατροπών και βελτιώσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας και ακολουθεί το πρόγραμμα του έργου
 • Συμμετοχή στην επιλογή υλικών και ανταλλακτικών σε συνεργασία με τον Προϊστάμενό του
 • Διενεργεί ελέγχους πληρότητας των υλικών και του εξοπλισμού υλοποίησης των εργασιών
 • Σωστή και επιμελής φύλαξη και συντήρηση των εργαλείων και τήρηση αποθηκών τεχνικού τμήματος
 • Συνεργάζεται με αρμονία και επαγγελματισμό με άλλους συναδέλφους και συνεργεία για την ορθή εκτέλεση κάθε εργασίας
 • Φροντίζει να ενημερώνει και να εξυπηρετεί τους πελάτες της επιχείρησης όπου αυτό απαιτείται.
 • Διατηρεί υψηλά πρότυπα εμφάνισης και προσωπικής υγιεινής όπως αυτά ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου και είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και διακριτικός όταν εκτελεί εργασίες σε κατειλημμένη βίλα του καταλύματος
 • Τήρηση κανόνων / πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας
 • Τήρηση των μέτρων και των κανόνων ασφάλειας & υγιεινής του ομίλου στην εγκατάσταση και αναφέρει στον Προϊστάμενο ή/και στον Υπεύθυνο Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής ευθύνης  οποιαδήποτε παράβαση αυτών
 • Τήρηση των μέτρων και των κανόνων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος του ομίλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αναφέρει στον Προϊστάμενο ή/και Υπεύθυνο Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής ευθύνης  οποιαδήποτε παράβαση αυτών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Τουλάχιστον 6 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο (ιδανικά μέρος αυτής στον ξενοδοχειακό τομέα)
 • Άδεια οδήγησης οχήματος
 • Καλή επικοινωνία
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών
Παροχές:
 • Ασφάλιση
 • Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook