ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τεχνικός Συντήρησης Εξοπλισμού, Εταιρεία Εξοπλισμού Προστασίας, Αθήνα

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD20757

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Η MANDYNAMIC αναζητά Τεχνικό Συντήρησης Εξοπλισμού εκ μέρους Εταιρείας Εξοπλισμού Προστασίας με έδρα την Αθήνα. Ως βασικός συνεργάτης, θα πρέπει να διαθέτεις τεχνικές γνώσεις επισκευής και συντήρησης ανιχνευτών αερίων, αναπνευστικών συσκευών, αεροστεγών στολών και λοιπού συναφή εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη τεχνική τους λειτουργία. Παρέχεται δομημένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλους τους τεχνικούς ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας εξειδικεύοντας το τεχνικό τους υπόβαθρο! Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να συνδυάσει τις τεχνικές του γνώσεις με προσωπικές δεξιότητες όπως να δίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, να συνεργάζεται αρμονικά με την ομάδα και να διαχειρίζεται αποδοτικά τον χρόνο και τον όγκο εργασίας επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Αρμοδιότητες:
 • Παραλαβή εξοπλισμού από πελάτη ή/και προμηθευτή καταχωρώντας την παραλαβή στο λογιστικό πρόγραμμα, συμπληρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
 • Επισκευή και επιθεώρηση του εξοπλισμού βάση συγκεκριμένης Οδηγίας/Διαδικασίας του κατασκευαστή και του ISO
 • Έκδοση πιστοποιητικών (πχ καλής λειτουργίας, βαθμονόμησης κλπ) ανάλογα τον εξοπλισμό
 • Εκτέλεση επιδείξεων ορθής χρήσης εξοπλισμού σε πελάτες
 • Τακτικός έλεγχος του πάγιου εξοπλισμού (πχ καθαρές φιάλες, βαθμονόμηση, βλάβες, εξοπλισμός νέας τεχνολογίας κλπ)
 • Παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης πιστοποιητικών και ενημέρωση των σχετικών τμημάτων για ανανέωση αυτών
 • Συνεχής ενημέρωση για νέες εξελίξεις στο χώρο και νέες τεχνολογίες μέσω κάθε δυνατού μέσου ( πχ συμμετοχή σε εκθέσεις, internet, περιοδικά κλπ)
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (πχ ηλεκτρονικού, μηχανολόγου μηχανικού κλπ) από ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη προϋπηρεσία σε παρόμοιο ή παραπλήσιο χώρο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητη
 • Καλή γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά, επιπέδου τουλάχιστον B2
 • Καλή γνώση χρήσης MS Office
 • Γνώση χρήσης ERP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτική σκέψη
 • Υψηλό επίπεδο ακρίβειας, προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδική σκέψη και προσέγγιση
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Ομαδική ασφάλεια Ζωής και Υγείας
 • Αρχική και συνεχή εκπαίδευση επί του εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας και των οδηγιών/διαδικασιών που τον διέπουν
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις από αρμόδιο προσωπικό ή προμηθευτές αναφορικά με τον εξοπλισμό (πχ νέες τεχνολογίες)
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Επαγγελματικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις εργασίας
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook