ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υδραυλικός, Ξενοδοχειακή Μονάδα, Αθήνα, Ν. Αττικής

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD19559

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά υδραυλικό εκ μέρους πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στην Αθήνα. Αρμοδιότητες:
 • Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού ελέγχου, παρακολούθηση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής (μπάνια, θερμοσίφωνες, καλοριφέρ, αντλητικά συγκροτήματα)
 • Πραγματοποιεί τον έλεγχο, τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (κλιματιστικά, εξαερισμό, ηλιακούς θερμοσίφωνες, καλοριφέρ, αντλητικά συγκροτήματα) και πυροσβεστικών συστημάτων
 • Άμεση επέμβαση σε καθημερινές δυσλειτουργίες/ βλάβες των Η/Μ εγκαταστάσεων και ασφαλής επιδιόρθωση σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του
 • Ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα τον προϊστάμενό του για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον προληπτικό έλεγχο και τις διορθωτικές παρεμβάσεις
 • Εκτέλεση εργασιών ανακατασκευών, μετατροπών και βελτιώσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας και ακολουθεί το πρόγραμμα του έργου
 • Συμμετοχή στην επιλογή υλικών και ανταλλακτικών σε συνεργασία με τον Προϊστάμενό του
 • Διενεργεί ελέγχους πληρότητας των υλικών και του εξοπλισμού υλοποίησης των εργασιών
 • Σωστή και επιμελής φύλαξη και συντήρηση των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εργαλείων και τήρηση αποθηκών τεχνικού τμήματος
 • Συνεργάζεται με αρμονία και επαγγελματισμό με άλλους συναδέλφους και συνεργεία για την ορθή εκτέλεση κάθε εργασίας
 • Φροντίζει να ενημερώνει και να εξυπηρετεί τους πελάτες της επιχείρησης όπου αυτό απαιτείται.
 • Διατηρεί υψηλά πρότυπα εμφάνισης και προσωπικής υγιεινής όπως αυτά ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου και είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και διακριτικός όταν εκτελεί εργασίες σε κατειλημμένη βίλα του καταλύματος
 • Τήρηση κανόνων / πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας
 • Τήρηση των μέτρων και των κανόνων ασφάλειας & υγιεινής του ομίλου στην εγκατάσταση και αναφέρει στον Προϊστάμενο ή/και στον Υπεύθυνο Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής ευθύνης  οποιαδήποτε παράβαση αυτών
 • Τήρηση των μέτρων και των κανόνων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος του ομίλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αναφέρει στον Προϊστάμενο ή/και Υπεύθυνο Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής ευθύνης  οποιαδήποτε παράβαση αυτών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο (ιδανικά μέρος αυτής στον ξενοδοχειακό τομέα)
 • Πτυχίο τεχνικών/ επαγγελματικών λυκείων/ τεχνικών σχολών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άδεια οδήγησης οχήματος
 • Καλή επικοινωνία
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Παροχές:
 • Ασφάλιση
 • Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook