ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Βιομηχανία Επεξεργασίας Φρούτων & Λαχανικών, Γιαννιτσά, Ν. Πέλλας

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: MD20122

περιγραφή εργασίας:

Η MANDYNAMIC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στα πεδία της αναζήτησης και της διάθεσης προσωπικού. Στην πολυετή λειτουργία της, η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει αποτελεσματικά περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και έχει διαθέσει πάνω από 45.000 εργαζόμενους.  Η MANDYNAMIC αναζητά διευθυντή διασφάλισης ποιότητας εκ μέρους βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων & λαχανικών, στην περιοχή των Γιαννιτσών Πέλλας. Αρμοδιότητες:
 • Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας - επιβλέπει την εφαρμογή του και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των διαδικασιών με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας με εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο
 • Αναφέρεται στη διοίκηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και αναθεώρηση του εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Επίσης επιβλέπει την τήρηση της κωδικοποίησης των εγγράφων του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τηρεί ενημερωμένη λίστα όλων των εγγράφων του
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση
 • Οργανώνει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και εκτελεί ένα μεγάλο μέρος από αυτές
 • Φροντίζει για την επιλογή και προετοιμασία των εσωτερικών επιθεωρητών, την προετοιμασία των επιθεωρήσεων, την τήρηση των πρακτικών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών
 • Οργανώνει τη διοικητική ανασκόπηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διεξάγει μέρος αυτής ως αντιπρόσωπος του γενικού διευθυντή
 • Συγκεντρώνει και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν το επίπεδο ποιότητας της επιχείρησης (συγκεντρωτικά ελέγχων ποιότητας, εξυπηρέτησης και παραπόνων πελατών, στοιχεία για τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λ.π.) και παρουσιάζει τακτικά τα στοιχεία αυτά στη διοίκηση
 • Είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών ως προς τις απαιτήσεις τους
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του καταλόγου των εγκεκριμένων προμηθευτών, σαν μέλος της ομάδας αξιολόγησης στην οποία προεδρεύει και κρατά τα σχετικά αρχεία
 • Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Εκπροσωπεί την εταιρία για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με θέματα ποιότητας - πελάτες, προμηθευτές και τρίτους
 • Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας όλων των υλικών μέσα στην εταιρία όπως και για τον τελικό χαρακτηρισμό τους
 • Στις περιπτώσεις προϊόντων εκτός προδιαγραφών, παραπόνων από πελάτες κ.λ.π. είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας
 • Τηρεί και ενημερώνει φάκελο με όλα τα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, τεχνικών προδιαγραφών και διασφάλισης ποιότητας φορούν την επιχείρηση
 • Επιβλέπει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων για θέματα που αφορούν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας
 • Φροντίζει για την εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων της επιχείρησης
 • Εκπροσωπεί την επιχείρηση στον φορέα πιστοποίησης και διατηρεί την επαφή με άλλους φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας (συμβούλους, εργαστήρια διακρίβωσης οργάνων κ.λπ.)
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό νέων προϊόντων
 • Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και τον διευθυντή του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού
 • Είναι υπεύθυνος για την εξωτερική επικοινωνία πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων προς τους προμηθευτές, τους πελάτες, και τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση ανάκλησης ή θέματος ασφάλειας των προϊόντων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος Α.Ε.Ι σε αντικείμενο συναφές με τρόφιμα
 • Εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας & ελέγχου ποιότητα
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη θέση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Ms Office
 • Διαμένει στην ευρύτερη περιοχή Πέλλας – Γιαννιτσών
 • Ικανότητες οργάνωσης & επικοινωνίας
 • Οργανωτικό πνεύμα & ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνέπεια, ομαδικότητα & επαγγελματισμός
Παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας
 • Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Πλήρης απασχόληση
x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook