ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

AΡΧΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MANDYNAMIC

H ManDynamic λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι ακόλουθες αρχές αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση μας για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας:  

  1. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε σε εμάς, παρέχοντάς μας την προσωπική σας πληροφορία.  Χρησιμοποιούμε πάντα τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο και άξιο της εμπιστοσύνης σας.
  2. Παρέχουμε σαφή ενημέρωση  σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.  Είμαστε πάντα ειλικρινείς  μαζί σας σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές, με ποιους τις μοιραζόμαστε και με ποια πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό.
  3. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο  για την προστασία των πληροφοριών σας από τυχόν  κακή χρήση  αυτών και τις διατηρούμε ασφαλείς.
  4. Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί  προστασίας δεδομένων και  συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση νομοθετικού κενού  σχετικά με την προστασία των δεδομένων,  ενεργούμε σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές που διέπουν την προστασία των δεδομένων.

MANDYNAMIC ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τις κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες.

Αντικείμενο Δήλωσης απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την εταιρία της ManDynamic σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί τμήμα των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης της ισχύουσας ιστοσελίδας της ManDynamic.

Η συγκατάθεσή σας

Με την χρήση της ιστοσελίδας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για  τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών από την εταιρεία ManDynamic σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην  παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλούμε να μην την χρησιμοποιείτε

Η ManDynamic συλλέγει , χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία  μόνον όπου νομίμως και δικαίως μπορεί να το πράξει. Συνήθως,  αιτούμεθα τη συγκατάθεσή σας ρητώς, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η συναίνεσή σας θα θεωρείται ότι χορηγείται βάσει των  ενεργειών και της συμπεριφοράς σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τέτοια συγκατάθεση, αλλά εάν την παράσχετε ενδέχεται ακολούθως η πρόσβαση σας σε ορισμένες ενέργειες να είναι περιορισμένη. Εάν παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση, οι όροι της εν λόγω συναίνεσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Λάβετε υπ΄ όψιν σας, ωστόσο, ότι είναι δυνατό να επεξεργαστούμε προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση σας, εάν υφίσταται νόμιμη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για τα δικά σας δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα είναι σύμφωνη με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ManDynamic όπως καθορίζονται παραπάνω.

Παιδιά

Η χρήση της ιστοσελίδας  ManDynamic έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες ή τμήμα πληροφοριών που δύνανται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, το όνομα οθόνης, την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP. Μπορούμε να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία να πράττουν το ίδιο. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

Τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να μας πείτε εάν:

Για να μας βοηθήσετε στην εκπλήρωση των αιτημάτων σας, παρακαλούμε δώστε το όνομα και τα στοιχεία σας.

Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση  Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα  δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής  στην ιστοσελίδα της ManDynamic. Από την πλευρά μας θα σας χορηγήσουμε  εύλογη προειδοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να  τις επισκέπτεστε συχνά για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης